Ik, ex-psychiatrische cliënt én ervaringsdeskundige, zoek lotgenoten (en dappere (oud)medewerkers) om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik die verbleven in psychiatrische ziekenhuizen/instellingen.(al dan niet op vrijwillige basis of Rechtelijke Machtiging).

Middels dit meldpunt wil ik proberen een einde te maken aan de angst, macht, zwijg/doofpotcultuur.

Het is goed mogelijk dat de ontsporingen andere vormen aannamen dan herkenbaar seksuele handelingen. Ondeskundige behandeling, foute diagnoses, overdadig/onnodige medicatie, vernedering, fysieke mishandeling, intensieve stalking, opsluiting en isolering met vergaande dwang, breken van de wil.

De (mogelijke) daders hebben in de samenleving vaak nog steeds aanzien als moreel hoogstaande mensen: dat geeft je vaak het gevoel dat je de enige was, dat het zelfs aan jou lag. Daarom is het goed elkaar te kunnen vinden. Soms wil je er graag over praten, soms ook niet. Sommige hebben hun verhaal publiek gemaakt. Anderen willen naar buiten toe anoniem blijven.

Ik respecteer ieders privacy. Ik  nodig een ieder uit die misbruik, zoals hier boven omschreven, heeft ervaren door contact op te nemen met: info@platformmisstandenpsychiatrie.nl

Voor individuele slachtoffers blijkt het ondoenlijk om het tegen de psychiatrie op te nemen. Ook voor slachtoffersgroeperingen valt het niet altijd mee om op alle vlakken vinger aan de pols te houden. Niet alleen emotionele en ethische aspecten wegen zwaar maar ook procedurele zaken vereisen oplettendheid.

We weten dat het een moeilijke overweging is om met je verhaal naar buiten te komen. Gelukkig is gebleken dat onderling contact een effectieve bijdrage is bij het oplossen van je gevoelige probleem. De opluchting niet meer alleen te zijn blijkt van onschatbare waarde.

Wil je reageren, of het meldpunt op welke wijze dan ook ondersteunen, stuur mij een mail: info@platformmisstandenpsychiatrie.nl