Om een stem te zijn voor hen, die dit niet kunnen of durven, behorend tot de grote meerderheid, immers, je loopt niet te koop dat je in een psychiatrische instelling hebt gezeten.

 

Hoe het begon:

Wim Deetman werd gevraagd, na talrijke berichten in de media over seksueel misbruik die in Nederland in de loop van 2010 bekend werden (jongens die op vaak gruwelijke wijze seksueel werden misbruikt, meisjes en jonge vrouwen die afhankelijk waren van geestelijken en eveneens werden misbruikt), een onafhankelijk onderzoek uit te voeren, naar de omvang, aard en gevolgen van seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Na de publiciteit van de afschuwelijke uitkomsten van het rapport van commissie-Deetman, besloten de Nederlandse ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin een commissie in te stellen die onderzoek moest doen naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid waren geplaatst in instellingen en bij pleeggezinnen. Dit onderzoek werd gedaan door Rieke Samson-Geerlings. De commissie constateerde vreselijke en schokkende feiten en de uitkomsten hierover bood ze in een eindrapport aan het kabinet.

Helaas, voor een aantal mensen was dit heel erg teleurstellend, waaronder ik. Want gaande de onderzoeken van zowel Wim Deetman als Rieke Samson, hadden wij aangedrongen om ook de psychiatrie hierbij te betrekken. Immers wij waren ook slachtoffer van het systeem, maar dan in psychiatrische “ziekenhuizen”.

Die klachten die wij toen deden bij de politiek resulteerde zich in het feit dat in november 2016 Micha de Winter gevraagd werd om onderzoek te doen naar:

Het fysiek en psychisch geweld dat zich tussen 5 mei 1945 en heden heeft voorgedaan jegens: – minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen,
– minderjarigen die krachtens een rechterlijke machtiging zijn geplaatst in een ggz-instelling en
– minderjarige vreemdelingen die onder voogdij zijn gesteld van een voogdij instelling en geplaatst zijn in een pleeggezin of opvang van overheidswege.

De opdracht was iets uitgebreider, deze kun je terug vinden op de website van de commissie: https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/opdracht/

Uiteindelijk presenteerde Micha de Winter het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, dat zij tussen 2016 en 2019 uitvoerde.

Elders op deze website vindt je het volledige 3-delig eindrapport.

Tot slot: Ik hoop voor lotgenoten een luisterend oor te zijn én ze van goede tips te voorzien.