Het Meldpunt Misstanden Psychiatrie heeft zich (onder voorbehoud!)  aangesloten bij het KoersHuis.

Onder het KoersHuis werken een groot aantal lotgenotenorganisaties samen. Zij hebben hun kracht en expertise gebundeld om een  gezamenlijke,  betrouwbare en stabiele partner te zijn voor slachtoffers*  en hun sociale netwerk: dat is hetgeen waar het huis voor staat.

Het KoersHuis wordt gekenmerkt door een laagdrempelige dienstbaarheid, oog voor de behoefte aan persoonlijk contact en ondersteuning door en voor lotgenoten. 

Hoe het KoersHuis dit wil realiseren, lees je hier in het concept Visie KoersHuis.

*(slachtoffers van psychisch, fysiek en  seksueel misbruik, -vernedering of -mishandeling)