• Diverse werkgroepen zijn achter de schermen druk bezig om mee te helpen aan de uitvoering van de aanbevelingen van Commissie-De Winter. Ook lopen de aanmeldingen voor het nieuwe bestuur van het Koershuis. Ik zelf zit in twee klankbordgroepen, 1: over de voortgang van de maatregelen n.a.v. het rapport van de Commissie De Winter. En 2: Klankbordgroep voor de website en documentaire. Beide Klankbordgroepen worden online gehouden, dus live video verbinding. Afspraak is over de voortgang geen mededelingen te doen. Zodra die mogelijkheid er is, laat ik van mij horen. Je weet ik ben voor openheid en transparantie!
 • Vrijdag 21 februari: een besloten lotgenotenbijeenkomst in Utrecht, met o.a. ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Veiligheid).
 • In de maanden januari en februari 2020 zijn een aantal bijeenkomsten gepland met lotgenotenorganisaties met als doel te komen tot oprichting van het Koershuis. (nadere info volgt) Tevens voorbereidingen voor lotgenotendag op vrijdag 21 februari in Utrecht.
 • Na veelvuldig overleg met alle betrokken partijen is op 1 januari 2020, gelijktijdig met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet zorg en dwang in werking getreden.
  Een belangrijke mijlpaal voor iedereen die met deze wet te maken heeft maar bovenal voor cliënten. Immers deze wet heeft tot doel om de rechtspositie van de cliënt bij onvrijwillige zorg te versterken en borgen. Ook ondersteunt de wet de cultuuromslag naar meer persoonsgerichte zorg die al geruime tijd in het veld op gang is gekomen. Van onvrijwillige zorg mag alleen sprake zijn wanneer het niet anders kan. Zolang de cliënt maar centraal staat.
 • maandag 11 november, hoorzitting/rondetafelgesprek (commissie-De Winter)  in Den Haag (15.30 – 17.00 uur, Troelstrazaal) Klik HIER voor meer info, of klik HIER om het debat terug te kijken.
 • maandag 11 november, besloten hoorzitting/rondetafelgesprek (commissie-De Winter) in Den Haag (14.00 – 15.15 uur, Suze Groenewegzaal)
 • donderdag 31 oktober, 2e bijeenkomst Koershuis in Arnhem
 • dinsdag 29 oktober, kennismakingsgesprek met projectteam in Enschede
 • donderdag 10 oktober lotgenotenbijeenkomst in Den Haag
 • woensdag 4 september, 1e bijeenkomst Koershuis in Arnhem
 • zaterdag 15 juni lotgenotenbijeenkomst in Utrecht
 • woensdag 12 juni presentatie eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden aan het kabinet