• Vrijdag 21 februari 2020 was wederom een lotgenotenbijeenkomst. Deze werd gehouden in een zalencentrum in Nieuwegein. Klik HIER voor het  uitgebreid verslag van die dag.
  • Verslag Themabijeenkomst 2 – Blijvend Vertellen
  • Lotgenotenbijeenkomst, dinsdag 19 november in Utrecht.
  • Het vervolg op de bijeenkomst van 10 oktober in Den Haag vond plaats in Utrecht. Er hadden zich minder lotgenoten voor dit vervolg van 10 oktober aangemeld. Jammer, maar niet minder belangrijk.
  • De dag bestond uit twee thema’s die behandeld werden: voor de lunch de “themabijeenkomst – Blijvend Vertellen“. Na de lunch de “themabijeenkomst – Ervaringsdeskundigheid“.
  • Ik vond het een constructieve, inhoudelijke bijeenkomst. Er zat meer lijn in, duidelijke vragen, alles was compacter (minder mensen) inhoudelijk beter. Structureler geleid.
  • Ook van deze dag is een samenvatting (1) & (2) gemaakt. De input van deze dag wil men gebruiken om de brancheorganisaties te informeren hoe wij de veranderingen vorm zien krijgen.
  • Eerlijk gezegd ben ik zelf nogal sceptisch, moet het nog zien. Van sommige deelnemers had ik het idee dat zij graag het wiel opnieuw wilden uitvinden. Jammer, ik vind dat zonde van de inspanningen, tijd en geld.

Hieronder een paar foto’s ter impressie van het thema: Ervaringsdeskundigheid.

Lotgenotenbijeenkomst donderdag 10 oktober in Den Haag.

Donderdag 10 oktober werd door het projectteam van de ministeries VWS en Veiligheid een bijeenkomst gehouden voor vertegenwoordigers van lotgenotenorganisaties.

Voor het opvolgen van de aanbevelingen van de Commissie de Winter hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid een projectteam opgericht. Een van de dingen die het projectteam uitvoerde, was het uitnodigen van de lotgenotenorganisaties op donderdag 10 oktober in Den Haag.

De bijeenkomst stond in het teken van het gezamenlijke gesprek over de invulling van erkenningsmaatregelen in de brede zin van dat woord en het oprichten van een erkenningspalet. Nou dat klinkt heel mooi en heel voornaam. Maar oh, oh Den Haag.

We gingen in themagroepen in gesprek over welke ideeën, kansen en dilemma’s er zijn voor de mogelijke maatregelen. Op de pagina Nieuws uit Den Haag” vind je de verslagen van de bijeenkomst.

De verantwoordelijke ministers, Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Veiligheid) waren ook aanwezig en hebben actief aan het programma deel genomen. 

Hieronder een paar foto’s en de inleiding van minister Hugo de Jonge (VWS) ter impressie.

Lotgenotenbijeenkomst zaterdag 15 juni in Utrecht.

Zaterdag 15 juni was  een besloten bijeenkomst met slachtoffers van geweld in de jeugdzorg om door te praten over de bevindingen uit het onderzoek. Ruim 200 mensen waren aanwezig.

De bijeenkomst werd geleid door tv-presentator Cees Grimbergen. Na de presentatie door commissievoorzitter Micha De Winter bood Grimbergen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. Er bleken veel vragen bij de aanwezigen te leven; over het onderzoek, over de werkwijze van de commissie en over de kabinetsreactie op het rapport. Het onderwerp van de bijeenkomst riep bij veel aanwezigen heftige emoties op. Boos waren de aanwezigen vooral op de ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker, die schitterden door afwezigheid, waarvan juist verantwoording en een welgemeend excuus van verwacht werd.

Behalve met enkele commissieleden konden bezoekers ook spreken met onderzoekers en vertegenwoordigers van enkele organisaties die aanwezig waren met standjes.