Ruim 250 melders hadden zich aangemeld voor de lotgenotenbijeenkomst die werd gehouden in een zalencentrum in Nieuwegein, vrijdag 21 februari 2020. 

Het werd een gedenkwaardige dag. ‘s Morgens was al uitgelekt dat de ministerraad besloten had dat het kabinet met een financiële tegemoetkoming voor de slachtoffers van de melders van de commissie-De Winter te komen.

Dit nieuws viel iedereen rauw op het dak. Overigens heeft de tegemoetkoming niet zo veel om het lijf. Het lijkt mooier dan het is. Een doekje tegen het bloeden dus. Of zoals sommigen zeiden: “Een fooitje om er vanaf te zijn!” Het blijkt dat niet iedere slachtoffer voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen!

De bijeenkomst zelf verliep uiterst rommelig. Er waren mensen gekomen die niet waren uitgenodigd. Tijdens,  en vooral na de toespraak van Sander Dekker, minister voor rechtsbescherming, begon de ellende. Sommige slachtoffers konden zich niet vinden in de financiële tegemoetkoming van het kabinet, en lieten dit ook duidelijk blijken. Gevolg: veel geschreeuw, en nog meer geschreeuw. De chaos was compleet.

De emoties liepen duidelijk hoog op. Samira Bouchibti, de mevrouw die als dagvoorzitter optrad, had het niet meer in de hand. Zij was duidelijk niet opgewassen tegen de emoties  van de slachtoffers. Soms was ze ronduit respectloos en … kapte ze sommigen schaamteloos af.

Helaas kon door de onrust en de heftige emoties het programma niet meer afgemaakt worden. De schreeuwers kregen de overhand en ontnamen anderen de mogelijkheid om op een rustige manier hun bijdrage te leveren. Waardoor hun stem niet meer gehoord werd.

Minister Hugo de Jonge had zich afgemeld, hij moest in Den Haag zijn. (alsof hij de enige vice-premier is die de premier kan vervangen) Hij werd vervangen door de secretaris generaal van VWS de heer Erik Gerritsen.

Iedereen zat op een excuus van Sander Dekker te wachten. Echter hij verwees wel naar zijn excuses die hij gemaakt had in de kamer, maar verdomde om persoonlijk excuus te maken voor de zaal met melders. Bekijk HIER de uitgebreide toespraak.

Voor velen was deze dag een grote deceptie, jammer.

Klik HIER voor de brief die de ministers op vrijdag 21 februari  naar de kamer hebben gestuurd. Hierin laten ze weten hoe zij de aanbevelingen van de commissie-De Winter gaan uitvoeren en hoe de financiële tegemoetkoming eruit gaat zien.

Bekijk hier de toespraak én de toezegging van de financiële tegemoetkoming van minister Sander Dekker.

Bekijk hier de toespraak van de secretaris generaal Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar van VWS die minister Hugo de Jonge verving.

Tot slot: bekijk hier de toespraak door mevrouw Arina Kruithof van Jeugdbescherming die héél diep door het stof ging. Zij spreek hier namens diverse brancheorganisaties. Tot haar het spreken werd ontnomen…

Bekijk hier de aankomst van minister Sander Dekker, die werd opgewacht door enkele betogers.