hieronder vind je een aantal handige links:

politie/aangifte (bij de politie kunt u zelf aangifte doen van geweld. Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0800-8844)

LANGZS (st. Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven)

verbreek de stilte (onderdeel van Slachtofferhulp Nederland)

perspectief herstelbemiddeling (begeleidt contact tussen direct betrokkenen van een delict of ingrijpende gebeurtenis. Dit kan psychisch, fysiek of seksueel geweld zijn, kort of langer geleden)

college rechten voor de mens (bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen)

artikel 1 (artikel 1 is hét landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden)

Geweld in jeugdzorg info (Op deze informatiewebsite kunnen volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, hun naasten en hulpverleners, informatie en verwijzingen naar hulpbronnen vinden)

Speciaal voor kinderen en jongeren zijn er ook nog de volgende instanties:

het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. De vertrouwenspersonen van het AKJ ondersteunen jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp)

de kinderombudsman (beantwoordt vragen en klachten over de rechten van kinderen tussen 0 en 18 jaar)

defence for children (is een organisatie die opkomt voor kinderrechten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 071 – 516 09 80)

http://www.artikel1.nl 

koershuis (het Koershuis waarin alle lotgenotenorganisaties verenigd zijn en samenwerken)