Financiële regeling
De contouren van de regeling zijn reeds geschetst in de brief van 21 februari 2020. Deze contouren vormden het uitgangspunt voor het opstellen van een juridische regeling. Bij het opstellen van de regeling zijn punten ingebracht vanuit lotgenotenorganisaties. Deze zijn meegenomen in de uitwerking. Ook is gekeken naar de ervaringen opgedaan bij de uitvoering van de eerdere financiële regelingen (Samson en Deetman).

De financiële regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat vanaf nu de inhoud van de regeling bekend is. Klik HIER voor de officiële publicatie.

Meer info: klik HIER voor de site van Het Schadefonds Geweldsmisdrijven.