Eindrapport

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, dat zij tussen 2016 en 2019 uitvoerde.

Drie delen

De onderzoeksresultaten kunt u op drie niveaus bekijken, die steeds een stapje dieper gaan:

  • Deel 1: Het eindrapport: hierin zijn de bevindingen van het onderzoek als geheel beschreven en staan aanbevelingen.
  • Deel 2: De sector- en themastudies: de resultaten van alle deelonderzoeken (zeven sectorstudies en acht themastudies) zijn onder dit kopje te vinden.
  • Deel 3: De bronstudies: alle studies die zijn uitgevoerd om tot de rapportages van deel 2 te komen, vindt u onder dit kopje. In dertien pdf-bestanden leest u de details: van interviews tot archiefmateriaal.

In het eindrapport doet Micha de Winter de volgende aanbevelingen.

Kabinetsreactie

Op 12 juni 2019 gaven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) hun reactie op het eindrapport van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg aan de Tweede Kamer. Lees de reactie hier:

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Geweld jeugdzorg, 12 juni 2019

Kamerstuk | Pdf document | 287 kB | 11-7-2019

Eindrapport

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, dat zij tussen 2016 en 2019 uitvoerde.

Drie delen

De onderzoeksresultaten kunt u op drie niveaus bekijken, die steeds een stapje dieper gaan:

  • Deel 1: Het eindrapport: hierin zijn de bevindingen van het onderzoek als geheel beschreven en staan aanbevelingen.
  • Deel 2: De sector- en themastudies: de resultaten van alle deelonderzoeken (zeven sectorstudies en acht themastudies) zijn onder dit kopje te vinden.
  • Deel 3: De bronstudies: alle studies die zijn uitgevoerd om tot de rapportages van deel 2 te komen, vindt u onder dit kopje. In dertien pdf-bestanden leest u de details: van interviews tot archiefmateriaal.

In het eindrapport doet Micha de Winter de volgende aanbevelingen.

Kabinetsreactie

Op 12 juni 2019 gaven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) hun reactie op het eindrapport van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg aan de Tweede Kamer. Lees de reactie hier:

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Geweld jeugdzorg, 12 juni 2019

Kamerstuk | Pdf document | 287 kB | 11-7-2019