Het kabinet gaf in november 2016 de commissie opdracht om onderzoek te doen naar: 

 a. het fysiek en psychisch geweld dat zich tussen 5 mei 1945 en heden heeft voorgedaan jegens:

– minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen,
– minderjarigen die krachtens een rechterlijke machtiging zijn geplaatst in een ggz-instelling en
– minderjarige vreemdelingen die onder voogdij zijn gesteld van een voogdij instelling en geplaatst zijn in een pleeggezin of opvang van overheidswege;

klik op de link voor de complete tekst:  https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/opdracht/

Meer informatie

Je leest meer over de opdracht en reikwijdte van het onderzoek in de brief aan de Kamer. Aan het onderzoek gingen een vooronderzoek en aanvullend vooronderzoek vooraf, Daar leest u meer over op de pagina Vooronderzoek.