Bedreigingen en verwensingen

Woensdag 22 febr. werd in speeltuin ’t Hoogeland de uitbreidingsplannen van de heer Morsink van tankstation Texaco gepresenteerd. Zoals voorspeld zagen de plannen er schitterend uit. Kon ook niet anders, want het gerenommeerde architectenbureau IAA Stedenbouw en Landschap  was gevraagd om de plannen uit te werken. Complimenten voor het architectenbureau, met hun ontwerp is niets mis mee.

Helaas werd mijn vraag wat de toegevoegde waarde van de uitbreiding van het tankstation zou zijn, niet beantwoord. Voordurend werd in de toelichting alleen de mooie kant van de uitbreidingsplannen belicht. Wel is iedereen het erover eens dat het aangezicht en de omgeving van het tankstation aangepakt moet worden. Dat is voor de bewoners uit de wijk dan ook geen issue.  En dat is ook wat de heer Morsink wil.

Wat ik begreep, uit wat er werd gezegd, wil de heer Morsink meer ruimte in zijn zaak om zijn klanten  de gelegenheid te geven om een kop koffie [met eventueel er iets bij] te nuttigen. En een toilet voor het geval dat. Vooral ruimte gebrek, voor het nuttigen van een consumptie,  is de reden voor uitbreiding.

Maar zo simpel als ik ben denk ik dan. Er zijn tegenwoordig technische voorzieningen om te zorgen dat je na het tanken niet aan het loket hoeft af te rekenen, maar rechtstreeks aan de pomp. Tegenwoordig kunnen benzinepompen van een betaalapparaat voorzien worden. Voordeel is dan, dat je niet hoeft uit te breiden, immers, deze klanten komen niet in je zaak. En loop je anderen niet voor de voeten. Op deze wijze, denk ik, druk je ook nog eens op de verbouwingskosten.

Want het is en blijft een benzinetankstation, en geen horecagelegenheid. Komt bij, de heer Morsink is ondernemer en heeft een commercieel bedrijf en hij moet geld verdienen. De uitbreiding die hij voor ogen heeft moet hij dus ook weer terug verdienen icl. de kosten van het gerenommeerd architectenbureau. Hoe denkt hij dat terug te verdienen. Niet van de klanten die hij heeft uit de wijk, want die kwamen toch al bij hem. En die zullen niet meer of minder benzine gaan tanken. Dus om meer omzet te kunnen genereren moet hij klanten elders naar zijn toko zien te krijgen. Immers zijn verbouwingsonkosten zal hij toch willen terug verdienen. Ik geloof de heer Morsink op zijn woord dat hij het meent dat hij iets wil doen aan de voortdurende overlast, maar hij is geen filantroop.

Meer klanten houdt in, meer verkeersbewegingen in de wijk en dus meer overlast.

Aan de Molukkenstraat/Hogelandsingel én Molukkenstraat/Boulevard 1945 zit een tankstation. En aan de Oliemolensingel en Gronausestraat zit ook een benzinestation. Men heeft keuze genoeg als men benzine wil tanken.

Dus wat is dan de toegevoegde meerwaarde van een uitbreiding.  Koffie en broodjes verkopen. Daar hoef je geen benzinestation voor te beginnen. En hiervoor zie ik de noodzaak van uitbreiding dan ook niet in. Komt bij dat binnenkort in het pand Molukkenstraat/Heutinkstraat óók een broodjes zaak wordt gevestigd.

Omdat ik niet overtuigd was van de noodzaak van uitbreiding, (ook nu niet na kennis te hebben genomen van de plannen) ben ik een handtekeningen actie Tegen uitbreiding, maar voor Verfraaiing gestart. De reacties zijn wisselend. Maar die mensen die thuis waren daarvan is de meerderheid toch tegen uitbreiding. Een veel gehoorde klacht is de overlast en het wantrouwen dat het niet opgelost wordt. Want dat is al zo vaak toegezegd. Aldus de reacties van mensen die ik sprak. Ook een aantal mensen die geen probleem met de uitbreiding hebben, immers hij (de heer Morsink) moet ook een boterham verdienen.

Als bewoner van Hogeland maak me ernstig zorgen over de verkeersonveiligheid. Na vele maatregelen van de overheid, heeft deze zelfde overheid het nog steeds niet voor elkaar dat autogebruikers dagelijks en massaal de regels aan hun laars lappen. Voorbeelden te over. De politie kan ze bevestigen.

Wat dit te maken heeft met de tankstation Taxaco aan de Boulevard. Niets. Want het is de heer Morsink natuurlijk niet aan te rekenen dat autogebruikers in de wijk de regels niet naleven. Maar waar wij wel mee geconfronteerd worden is bijvoorbeeld het feit dat als het Tankstation aan de Hogelandsingel gesloten is, men uitwijkt naar Taxaco aan de Boulevard. En wat doen de automobilisten, zij nemen de kortste weg. Door de Molukkenstraat, want anders moeten ze “helemaal omrijden” over de Singel om bij de Texaco te komen. Vaak wordt dan ook de 30 km. niet in acht genomen. De Molukkenstraat is [net als de Hoogstraat] éénrichtingsverkeer komend vanaf de Singel richting Boulevard 1945.

Als je je nek uitsteekt loop je de kans dat je dat niet in dank wordt afgenomen. En met name een aantal voorstanders van een eventuele uitbreiding zien de noodzaak van een handtekeningenactie niet zitten. Gelukkig is de meerderheid vriendelijk in de benadering en waarderen ze je inzet. Helaas is het me nu twee keer over komen dat ik uiterst agressief werd benaderd.

Een bewoner vond het nodig om zijn agressieve betoog voor uitbreiding te eindigen met de opmerking “ze hadden jullie allemaal in de tweede wereldoorlog moeten vergassen”. En deed zijn deur dicht. Een andere bewoner vond het gelijk aan zijn kant, dacht hij, door kwaad te worden. Tijdens de inloopbijeenkomst in speeltuin ’t Hoogeland vond deze zelfde man in kwestie het nodig om dit nóg eens te doen. Hierbij werd ik, in het bijzijn van de heer Jansen van het architectenbureau, door deze man op een zeer agressieve wijze benaderd en vond het nodig om dreigementen te uiten aan mijn adres. Dus als de heer Morsink zo graag wil uitbreiden, ik zal hem geen strobreed in de weg liggen. Mijn zegen zal hij nooit krijgen. Maar ik laat mij als actieve inwoner niet beledigen of bedreigen. Dat is nu aan de orde en reden voor mij om de handdoek in de ring te gooien. De handtekeningen die ik op gehaald heb van mensen die tegen de uitbreiding zijn, zal ik netjes aan de verantwoordelijke wethouder overhandigen. Wel hoop ik dat ze zo netjes is om ook rekening te houden met de wensen van de mensen die tegen uitbreiding hebben getekend. Want dat staat in de brief die bewoners hebben ontvangen, en onderdeel van afspraken met de heer Morsink: is er in de wijk geen draagvlak dan ook geen uitbreiding.

Geef een antwoord